Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus võõrustas NATO sõjameditsiini töögruppide kohtumist

„Ukraina sõja eskaleerumine 2022. aastal tõi selgelt välja konventsionaalse sõja halvad pooled,“ ütles kaitseväe peaarst dr Ahti Varblane. „Kannatanuid on kordades rohkem kui madala aktiivsusega konfliktides, evakuatsioon on aeglasem ning meditsiinitegevus toimub ohustatud alas. Samas tuleb kannatanuid käsitleda tänapäevaste meditsiinistandardite järgi, mistõttu on ootuste ja reaalsuse vahelise lõhe vähendamine väljakutseks kõigile. NATO töögruppide tegevus on oluline, et iga sõdur saaks kaoses parima meditsiinilise abi.“

Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus (SKMK) võõrustas nädala jooksul NATO sõjalise tervishoiu arendamise, erakorralise meditsiini ning erioperatsioonide meditsiinilise toe töögruppe, et koostada ja uuendada standardeid, mis reguleerivad teenuste osutamist liitlaste baasides ja operatsioonipiirkondades. Standardid on vajalikud, et ühtlustada pakutav meditsiiniline abi nii liitlasriikide sõjaväelastele kui kohalikele elanikele olenemata konflikti piirkonnast või kaitset pakkuva meediku koduriigist. Nimetatud töögrupid kohtuvad aastas vähemalt kaks korda.

Eestit esindab sõjalise tervishoiu arendamise töögrupis juba kuuendat aastat Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse väljaõppe jaoskonna lektor dr Neve Vendt ning erakorralise meditsiini töögrupis SKMK väljaõppe jaoskonna lektor dr Kuido Nõmm. Kohtumisest võtsid osa ka NATO meditsiini katuseorganisatsiooni COMEDS (The Committee of the Chiefs of Army Medical Providers) esindaja kaptenmajor Julie Harvey, sõjalise tervishoiu arendamise töögrupi juht kolonel Alexander Faas ja erakorralise meditsiini töögrupi juht kolonel Ian Gurney.

Kolonel Faas ja kolonel Gurney sõnasid peale kohtumist, et on tänulikud äsja lõppenud ürituse eestvedajatele hea korralduse eest ning kiitsid Eestit aktiivse osalemise eest NATO erinevates meditsiiniteemalistes töögruppides.

Kaitseväe Akadeemia koosseisu kuuluva sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülesanne on viia läbi kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiinialast väljaõpet. Lisaks vastutab keskus Eestis ka sõja- ja katastroofimeditsiini valdkonna teadus- ja arendustegevuse eest.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Știri Online feed

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *