Apple chính thức khóa signal iOS 16.6.1

Apple vẫn thường khóa signal các phiên bản iOS cũ hơn nhằm ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật và luôn đảm bảo các thiết bị người dùng đang được cài đặt các phiên bản mới nhất. Như vậy, sau khi Apple khóa signal iOS 16.6.1 có nghĩa là người dùng iPhone sau khi nâng cấp lên … Read more